Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyroda

Rezerwat przyrody Studnica - leśny rezerwat przyrody położony w gminie Rychtal o powierzchni: 5,78 ha. Został utworzony 14 września 1962 roku celem ochrony i zachowania fragmentu lasu mieszanego z udziałem świerka. Drzewa świerkowe osiągają wysokość 40 m i średnicę ponad 100 cm. W rezerwacie znajdują się także stare okazy świerka, sosny, dębu, grabu, brzozy. Występuje też jodła, buk, modrzew i osika. Świerk odnawia się w rezerwacie samosiewem.

Rośliny objęte ochroną ścisłą:

 1. widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)

oraz ochroną częściową:

 1. kruszyna pospolita (Frangula alnus)
 2. porzeczka czarna (Ribes nigrum)
 3. kalina koralowa (Viburnum opulus)

W runie występuje: przetacznik leśny, jastrzębiec, porzeczka czarna, zachyłka trójkątna i zachyłka oszczepowata, czartawa drobna, przytulia wiosenna, borówka czarna i widłak jałowcowaty. W pobliskich lasach żyje wiele zwierząt między innymi: sarny, daniele, jelenie, dziki, zające, lisy, kuny leśne i domowe, żbiki, jeże, wiewiórki, borsuki oraz kuropatwy. Rozmieszczenie tych zwierząt jest nierównomierne. Ważnym działem leśnictwa jest łowiectwo. Czynnikami, które wyznaczają potencjał hodowlanej zwierzyny grubej w lasach, jest zasobność pokarmowa siedlisk leśnych oraz możliwość osłony i swobodnego poruszania się w dużych i zwartych kompleksach leśnych. Stawy i otaczające je mokradła w Wielkim Buczku stanowią ostoję dla ptactwa wodnego: kaczka cyranka, cyraneczka, łyska, kaczka krzyżówka.

 

 

Wersja XML