Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategie

Poniżej przedstawiono obowiązujące w gminie strategie oraz programy dodatkowo załączone zostały raporty o stanie gminy.

Strategie:

PDFGminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030

PDFGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal

PDFStrategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040 

Programy:

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFProgram profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFProgram przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

PDFProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2018-2022

PDFProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2016-2020

PDFProgram Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

PDFProgram Wspierania Rodziny w Gminie Rychtal na lata 2019-2021

PDFProgram Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016-2020

Raporty:

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2020 rok

PDFRaport o stanie gminy za 2019 rok

PDFRaport o stanie gminy za 2018 rok

Raport o dostępności:

Raport - Szkoła Podstawowa w Drożkach

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Drożki

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Drożki - ETR

Raport - Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku - ETR

Raport - Szkoła Podstawowa w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Rychtal

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Rychtal - ETR

Raport - Przedszkole Samorządowe w Rychtalu

PDFRaport o dostępności - Przedszkole Samorządowe Rychtal

PDFRaport o dostępności - Przedszkole Samorządowe Rychtal ETR

Raport - Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu - ETR

Raport - Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Centrum Usług Wspólnych

PDFRaport o dostępności Centrum Usług Wspólnych - ETR

Raport - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PDFRaport o dostępności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ETR

Raport - Urząd Gminy Rychtal

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal ETR

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal obiekty

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal obiekty ETR

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Wielki Buczek

PDFRaport o dostępności OSP Wielki Buczek

PDFRaport o dostępności OSP Wielki Buczek ETR

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Proszów

PDFRaport o dostępności OSP Proszów

PDFRaport o dostępności OSP Proszów ETR

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Drożki

PDFRaport o dostępności OSP Drożki

PDFRaport o dostępności OSP Drożki - ETR

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Krzyżowniki

PDFRaport o dostępności OSP Krzyżowniki

PDFRaport o dostępności OSP Krzyżowniki ETR

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Rychtal 

PDFRaport o dostępności OSP Rychtal

PDFRaport o dostępności OSP Rychtal ETR

Wersja XML