Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie awarii

Zgłoszenia przedmiotowych spraw należy zgłaszać za pośrednictwem udostępnionych poniżej danych kontaktowych w zależności od rodzaju awarii/zgłoszenia:

Awarie oświetlenia ulicznego:

Awarie wodociągowe:

Awarie kanalizacyjne:

Inkasent opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Nieodebrane odpady komunalne (wyłącznie w dniu odbioru zgodnie z obowiązującym na terenie gminy harmonogramem):

Wersja XML