Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja RODO dotycząca fanpage'a Gminy Rychtal pod nazwą „Gmina Rychtal” na portalu Facebook

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Rychtal reprezentowany przez Wójta z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Informacje ogólne:

4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Gminy, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – interes prawny administratora lub strony trzeciej).

6. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

7. Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Serwis Facebook otrzymuje i przetwarza takie dane jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki użytkownika.

8. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

https://www.facebook.com/about/privacy.

9. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

11. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 1. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
 2. https://www.uodo.gov.pl/pl/pZkontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.
 4. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.

Wersja XML