Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki i formularze

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

PDFWniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania herbu Gminy Rychtal

PDFWniosek o przyznanie prawa do wykorzystywania logo Gminy Rychtal

PDFOświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych.pdf

DOCOświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych.doc

PDFZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.pdf

DOCXZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.docx

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

PDFWniosek o udostępnienie informacji o działalności gospodarczej.pdf

DOCXWniosek o udostępnienie informacji o działalności gospodarczej.docx

PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez zamkniętych.doc

PDFWniosek o wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.pdf

DOCWniosek o wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.doc

PDFWniosek o wystawienie duplikatu zezwolenia.pdf

DOCXWniosek o wystawienie duplikatu zezwolenia.docx

PDFZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.pdf

DOCXZmiana stanu faktycznego informacji zawartych w zezwoleniu.docx


Referat Finansowy 

PDFOświadczenie o stanie majątkowym .pdf

PDFOświadczenie przedsiębiorca.pdf

PDFOświadczenie rolnik.pdf

PDFWniosek o ulgę.pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach .pdf

PDFOGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-PODATKI I OPŁATY LOKALNE.pdf

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne


Urząd Stanu Cywilnego

PDFOświadczenie - zgoda jubilatów.pdf

DOCXOświadczenie - zgoda jubilatów.docx

PDFWniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf

DOCXWniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.docx

PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf

DOCWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc

PDFWniosek o wpisanie aktu małżeństwa.pdf

DOCWniosek o wpisanie aktu małżeństwa.doc

PDFWniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu.pdf

DOCWniosek o wpisanie aktu urodzenia i zgonu.doc

PDFWniosek o zmianę imienia lub nazwiska.pdf

PDFWniosek o zmianę imienia lub nazwiska.rtf - dziecko.pdf

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego 

PDFWniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.pdf

PDFWniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf

PDFFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danychosobowych.pdf

PDFZgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob.._.pdf

PDFZgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.pdf

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.docx

PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.pdf

PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegol.pdf

PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf

PDFWniosek - zgłoszenie pobytu stałego

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf


Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

DOCXWniosek usuniecie drzew-krzewów.docx

PDFWniosek usuniecie drzew krzewów.pdf

DOCXWniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością.docx

PDFWniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością.pdf

DOCKarta informacyjna do wniosku o decyzje środowiskową.doc

PDFKarta informacyjna do wniosku o decyzje środowiskową.pdf

DOCWniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.doc

PDFWniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.docx

PDFWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

DOCXZaświadczenie - zmiana sposobu użytkowania

PDFZaświadczenie - zmiana sposobu użytkowania

DOCXWniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne

PDFWniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne

DOCXWniosek o wypis i wyrys z planu

PDFWniosek o wypis i wyrys z planu

DOCXWniosek o zmianę w MPZP

PDFWniosek o zmianę w MPZP

DOCXWniosek lokalizacja inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

PDFWniosek o warunki zabudowy

DOCXWydanie zaświadczenia o MPZP

PDFWydanie zaświadczenia o MPZP

DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.doc

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.doc

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.pdf

Wersja XML