Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategie i programy

Poniżej przedstawiono obowiązujące w gminie strategie oraz programy dodatkowo załączone zostały raporty o stanie gminy.

Strategie:

PDFStrategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040

PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rychtal na lata 2016 - 2020

PDFStrategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2015-2020

Trwają prace dot. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 roku. W celu jej opracowania i wdrażania został powołany Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 marca 2021 r. zespół wdrożeniowy. 

Programy:

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFProgram profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFProgram przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

PDFProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2018-2022

PDFProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2016-2020

PDFProgram Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

PDFProgram Wspierania Rodziny w Gminie Rychtal na lata 2019-2021

PDFProgram opieki nad zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024

Raporty:

Raport o stanie gminy za 2020 rok

PDFRaport o stanie gminy za 2019 rok

PDFRaport o stanie gminy za 2018 rok


 

Wersja XML