Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy Rychtal - 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

DOCXOferta realizacji zadania.docx

DOCXSprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx

PDFZarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 09.01.2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dotyczącego służby przygotowawczej dla Beaty Klajn

PDFZarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji przyjmowania wpłąt bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Rychtal oraz u inkasenta

PDFZarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2016 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal

PDFZarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszklnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rychtal.

PDFZarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

PDFZarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gmina Rychtal z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 lutego 2020 w sprawie zmiany zarządzenia 8/2018 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20.02.2018 r. w sprawie aktualizacji norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego do zasobu mienia komunalnego Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

PDFZarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/ interesantów Urzędu Gminy Rychtal, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu oraz Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu

PDFZarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach programu Gepard II na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach podległych na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu ''Przestrzeń gminna - lokalna wartość''

 PDFzałącznik nr 1.pdf

 PDFzałącznik nr 2.pdf

 PDFzałącznik nr 3.pdf

PDFZarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnai 31 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarzadzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Rychtal w sprawie planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok z dnia 9 kwietnia 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 29/2020 Wója Gminy Rychtal z dnia 24 kwietni 2020 r. w sprawie sprostowania błedu pisarskiego w zarządzeniu Nr 17/2020 Wójta Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal, przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 kwietni 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do zbycia nieruchomości stnowiących własność Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 marca 2020 roku dotyczącego zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039

PDFZarządzenie Nr 34/2020 Wójt Gminy Rychtal z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 marca 2020 r. dotyczącego zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów interesantów Urzędu Gminy Rychtal, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu oraz Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu

PDFZarzadzenie Nr 37/2020 Wojta Gminy Rychtal 29 maja 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwoty bazowej stupendium w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rychtal miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwiesczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypopolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY RYCHTAL z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie odwołania wydarzeń na terenie Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rychtal

PDFZarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal'' w roku 2020

PDFZarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księkowości, wymiaru opłąt i rozliczeń

PDFZarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gminy i zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Rychtal

PDFZarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmain w budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

DOCXZarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzalnych za zapewnienie ochrnoy lokali wybrczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniemi w wyborach Przezydenta Rezczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytkó gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gminy i zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu do załatwienia spraw i wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

PDFZarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rychtal i jednostkach podległych na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 17sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mimanowanego

PDFZarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychtal do dzierżawy i ustalenia ceny

PDFZarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie objęcia przez Gminę Rychtal dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

PDFZarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Drożkach nr 56C

PDFZarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie centralizacji VAT w Gminie Rychtal w związku z przepisami o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) w schemacie JPK_V7M

PDFZarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

PDFPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

PDFZarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 23 września 2020 r. w sprawie :objęcia przez Gminę Rychtal dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

PDFZarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 25.września 2020 r. w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020 rok

PDFZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY RYCHTAL z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019 Wójta Gminy Rychtal z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY RYCHTAL z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bez przetargowe zbycie nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rychtal.

PDFZarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal

PDFZarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 października 2020 r.w sprawie :zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia hali sportowej w Rychtalu

PDFZarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 października 2020 r.w sprawie: planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych na 2020

PDFZarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwoty bazowej stypendium szkolnego w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 03.11.2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwestycji kontrolnej

PDFZarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie; powołania komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów

 

 

 

Wersja XML