Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021 rok

  Lp.            PETYCJE      DOKUMENTY DO POBRANIA                 
1  Petycja do Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

PDFPetycja do Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO

PDF1. Odpowiedź na petycję

PDF2. Odpowiedź na petycję

PDFUchwała Nr XXX/203/2021 Rady Gminy Rychtal

2  Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

PDFPetycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

PDFOdpowiedź na petycję

PDFUchwała Nr XXX/202/2021 Rady Gminy Rychtal

3

Petycja - list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce dotyczący szczepionek przeciw COVID-19

Uzupełnienie do petycji - listu otwartego pt.: do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce ,, Alarm STOP''

PDFPetycja - list otwarty

PDFUzupełnienie do petycji- listu otwartego

PDFOdpowiedź na petycję

PDFUchwała Nr XXX/201.2021 Rady Gminy Rychtal

4

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy w obliczu zaistnienia stanu kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych 

Numer petycji: 4/2021

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Fundacja im. Nikoli Tesli 

Data złożenia: 22.12.2021

Ustawowy termin na udzielenie odpowiedzi: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach; 21.03.2022 r. 

Data odpowiedzi, informacja o sposobie załatwienia sprawy: Przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

 

PDFOficjalne pismo fundacji

PDFUzupełnienie petycji

PDFOdpowiedź na petycję

PDFUchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Rychtal

 

 


PDFZbiorcza informacja Rady Gminy Rychtal o rozpatrzonych petycjach w 2021 roku

Wersja XML