Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.3.2022
  Data modyfikacji: 27-05-2022 13:22
 2. Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na budowanie sieci elektroenergetycznej kablowej
  Data modyfikacji: 26-05-2022 15:11
 3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla gminy Rychtal
  Data modyfikacji: 26-05-2022 12:44
 4. Ponowne zapytanie ofertowe RI.271.2.2022 Modernizacja i doposażenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu
  Data modyfikacji: 25-05-2022 15:18
 5. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Gminny Dzień Strażaka 2022
  Data modyfikacji: 25-05-2022 09:17
 6. Realizacja zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - Bieg Chłopa i Baby
  Data modyfikacji: 25-05-2022 09:16
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku
  Data modyfikacji: 24-05-2022 12:55
 8. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Klubu Senior+
  Data modyfikacji: 20-05-2022 15:25
 9. Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RI.271.2.2022
  Data modyfikacji: 20-05-2022 13:04
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Rychtal o rozpoczęciu na terenie Gminy Rychtal konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rychtal
  Data modyfikacji: 19-05-2022 14:41
Wersja XML